Etkin Excel Eğitimi


Amaç:

Uygulamalı Excel Eğitiminin amacı; mevcut Excel kullanıcıları için daha etkin çözüm ve uygulamalar ile işlerini kolaylaştırıp, fark yaratıp, iş hayatında öne çıkmalarına yardımcı olmaktır.


Bu eğitime kimler katılmalıdır:

Zamanını ve iş süreçlerini etkin şekilde kullanmak isteyen, iş hayatında önemli çözümlemeleri etkin Excel kullanımı ile gerçekleştirmek isteyen herkes katılmalıdır.


Eğitim için gerekli ön bilgiler:

Temel Bilgisayar kullanımı bilgisine sahip olunması gerekir.


Süre :

2 Gün (12 Saat)Etkin Excel Eğitimi İçeriği:

Ms Excel Ne İşe Yarar? Neden Kullanmalıyız?
Excel Uygulamasının Genel İşlevleri.
Menüleri İncelemek
Sihirbaz ve Şablonların Kullanımı
Biçimlendirme
Koşullu Biçimlendirme

Grafikler ile Çalışmak
Grafikler Oluşturmak ve Düzenlemek
Grafik Seçeneklerini Değiştirmek
Grafik Nesnelerini Biçimlendirmek
Grafikten Seri Çıkartılması ve Seri Eklenmesi
Çizim Yapma ve Çizim Araçları
Resim, Çizim, WordArt ve SmartArt Nesnesi Kullanımı

Formüllerle Çalışmak
Excel İşlevlerini (Fonksiyonlar) Kullanmak
İç İçe Geçmiş Fonksiyonlar
Matematik İşlevlerini Kullanmak
Mantıksal İşlevleri Kullanmak
İstatistiksel İşlevleri Kullanmak
EĞER Mantıksal İşlevini Kullanmak
DÜŞEYARA(vlookup) İşlevini Kullanmak
YATAYARA (hlookup) İşlevini Kullanmak

Verilerin Organize Edilmesi
Veriyi çözümlemek
Özet Tablo Oluşturmak
Özet Tablo’daki Hesapları Değiştirmek
Özet Tablo Raporu Oluşturmak
Özet Grafik Raporu Geliştirmek

Katılımcı Firmaların Karşılaştıkları Sorunlara Çözüm Önerileri