İleri Excel Eğitimi


Amaç:

İleri Excel Eğitimin amacı; mevcut Excel kullanıcıları için daha etkin çözüm ve uygulamalar ile işlerini kolaylaştırıp, fark yaratıp, iş hayatında öne çıkmalarına yardımcı olmaktır.


Bu eğitime kimler katılmalıdır:

Zamanını ve iş süreçlerini etkin şekilde kullanmak isteyen, iş hayatında önemli çözümlemeleri ileri Excel kullanımı ile gerçekleştirmek isteyen herkes katılmalıdır.


Eğitim için gerekli ön bilgiler:

Temel Bilgisayar ve Temel Excel kullanımı bilgisine sahip olunması gerekir.


Süre :

2 Gün (12 Saat)İleri Excel Eğitimi İçeriği:

Temel Fonksiyonlar (Tekrar) Bilgilerine Ek Olarak;
Veri Bilgi Girme
Biçim Boyacısı
Özel Liste Oluşturmak
Hücreye Açıklama Ekleme

Grafik Serileri İle İşlemler Yapmak
Koşullu Biçimlendirme

Formüllerde Mutlak ve Göreceli Adres Kullanmak
Mantıksal Fonksiyonlar (IF, AND, OR)
Metinsel Fonksiyonlar (UPPER, LOWER, CONCATENATE, LEFT, RIGHT, SEARCH, MID)
Arama ve Başvuru Fonksiyonları (VLOOKUP, HLOOKUP)
İstatiksel Fonksiyonlar (COUNTIF, SUMIF)
Tarihsel Fonksiyonlar (NOW, TODAY)
Veritabanı Fonksiyonları (DSUM, DCOUNT, DAVERAGE)

Verileri Düzenlemek ve Çözümlemek
Kendini Tekrarlayan Kayıtları Temizlemek (Remove Dublicates)
Verileri Sınırlandırmak (Data Validations)
Ara ve Alt Toplamlar Almak (Subtotal)

Özet Tablo (Pivot Table) Oluşturmak ve Düzenlenmek
Özet Tablolalara Hesaplanabilen Alanlar Eklemek
Özet Tablolaların Biçimlerini Düzenlenmek
Özet Grafik (Pivot Chart) Almak

Hedef Ara (Goal Seek) ile istenen Formül Sonuçlarına Ulaşmak
Çoklu Çözücü İle En İyi Çözümü Bulmak (Solver – Çözücü)
Tanımlayıcı İstatistikler ile Veriyi Çözümlemek (Analysis Toolpak)
Senaryo Yöneticisi (Scenario Manager) ile Durum Senaryoları Üretmek
Senaryo Sonuçlarını Özetlemek
Veri Tablosu (Data Table) ile Aynı Formülde Başka Değişkenler Kullanmak

Dosyayı Açmaya Karşı Parola ile Korumak (Password To Open)
Dosyanın Yazmaya Karşı Parola ile Korumak (Password To Modify)
Sayfadaki Belirli Hücreleri Korumak
Çalışma Kitabının Yapısını Korumak
Gözcü Eklemek
Formula Auditing İle Karışık Tablo Ve Formülleri Çözümlemek

Developer Sekmesini Ekrana Eklemek
Form Kontrolleri Kullanmak
Form Kontrolleri ile Fonksiyonları Dinamik Hale Getirmek
Makro Seçeneklerini Kullanmak
Makrolarda Güvenlik
Makro Kaydetmek
Makrolara Kısayol Tuşu ve Form Kontolü Atamak

Katılımcı Firmaların Karşılaştıkları Sorunlara Çözüm Önerileri