Morpenguen Eğitim ve Danışmanlık

Morpenguen Eğitim ve Danışmanlık

İleri Excel

Uzman Excel Eğitimi

 

Excel ile neler yapabileceğinizi biliyor musunuz???

 

 

 

Morpenguen Danışmanlık olarak Bilgisayar ve Office Eğitimlerinizin amacı;

 

En temel düzeyden, ileri düzeye kadar tüm katılımcılarımızın daha etkin çözüm ve uygulamalar ile işlerini kolaylaştırıp, fark yaratıp, iş hayatında öne çıkmalarına yardımcı olmaktır.

 

 

 

 

teklif isteyin...

Amaç:

İleri Excel Eğitimin amacı; mevcut Excel kullanıcıları için daha etkin çözüm ve uygulamalar ile işlerini kolaylaştırıp, fark yaratıp, iş hayatında öne çıkmalarına yardımcı olmaktır.

Bu eğitime kimler katılmalıdır:

Zamanını ve iş süreçlerini etkin şekilde kullanmak isteyen, iş hayatında önemli çözümlemeleri etkin Excel kullanımı ile gerçekleştirmek isteyen herkes katılmalıdır.

Eğitim için gerekli ön bilgiler:

Temel Bilgisayar ve Temel Excel kullanımı bilgisine sahip olunması gerekir.

Süre :   

2 Gün (12 Saat) - 4 Gün (24 Saat)

 

İleri Excel Eğitimi İçeriği: (Uzman Excel Kursu)

Temel Fonksiyonlar (Tekrar) Bilgilerine Ek Olarak;
Veri Bilgi Girme
Biçim Boyacısı
Seri Veri Girme
Özel Liste Oluşturmak
Hücreye Açıklama Ekleme
Excel’de Web Sayfası Formatında Teklif Hazırlama (Köprü Özellikleri)
Grafik Serileri İle İşlemler Yapmak
Koşullu Biçimlendirme
Biçimlendirme
Formüllerde Mutlak ve Göreceli Adres Kullanmak
Mantıksal Fonksiyonlar (IF, AND, OR)
Metinsel Fonksiyonlar (UPPER, LOWER, CONCATENATE, LEFT, RIGHT, SEARCH, MID)
Arama ve Başvuru Fonksiyonları (VLOOKUP, HLOOKUP)
İstatiksel Fonksiyonlar (COUNTIF, SUMIF)
Tarihsel Fonksiyonlar (NOW, TODAY)
Veritabanı Fonksiyonları (DSUM, DCOUNT, DAVERAGE)
Finansal Fonksiyonlara Örnekler
Paranın Gelecekteki Değeri
Paranın Bugünkü Değeri
Amortisman Hesabı
Faiz Oranı
Faiz Karlılığı
Yatırım Karlılığı
Verileri Düzenlemek ve Çözümlemek
Verileri Sıralamak (Sort)
Verileri Süzmek (Auto Filter, Advanced Filter)
Sütunları Bölmek (Text To Columns)
Kendini Tekrarlayan Kayıtları Temizlemek (Remove Dublicates)
Verileri Sınırlandırmak (Data Validations)
Verileri Gruplamak, Bütünlemek ve Özet Tablo Oluşturmak
Ara ve Alt Toplamlar Almak (Subtotal)
Gruplama Düğmeleri Kullanmak
Verileri Belirli Başlıklar Altında Filtrelemek ve Özetlemek
Özet Tablo (Pivot Table) Oluşturmak ve Düzenlenmek
Özet Tablolalara Hesaplanabilen Alanlar Eklemek
Özet Tablolaların Biçimlerini Düzenlenmek
Özet Grafik (Pivot Chart) Almak
Farklı Konumlardan Veri Birleştirmek (Consolidation)
Amaçlananı Bulmak ve Durum Değerlendirmesi Yapmak
Hedef Ara (Goal Seek) ile istenen Formül Sonuçlarına Ulaşmak
Çoklu Çözücü İle En İyi Çözümü Bulmak (Solver - Çözücü)
Tanımlayıcı İstatistikler ile Veriyi Çözümlemek (Analysis Toolpak)
Senaryo Yöneticisi (Scenario Manager) ile Durum Senaryoları Üretmek
Senaryo Sonuçlarını Özetlemek
Veri Tablosu (Data Table) ile Aynı Formülde Başka Değişkenler Kullanmak
Microsoft Excel ile Bilgiyi Düzenlemek
Excel içinde Stiller Oluşturmak
Şablon Dosyalar (Templates) ile Çalışmak
Dosyayı Açmaya Karşı Parola ile Korumak (Password To Open)
Dosyanın Yazmaya Karşı Parola ile Korumak (Password To Modify)
Sayfadaki Belirli Hücreleri Korumak
Çalışma Kitabının Yapısını Korumak
Formula Auditing İle Karışık Tablo Ve Formülleri Çözümlemek
Gözcü Eklemek
Form Kontrolleri ve Makrolar
Developer Sekmesini Ekrana Eklemek
Form Kontrolleri Kullanmak
Form Kontrolleri ile Fonksiyonları Dinamik Hale Getirmek
Makro Seçeneklerini Kullanmak
Makrolarda Güvenlik
Makro Kaydetmek
Makrolara Kısayol Tuşu ve Form Kontolü Atamak
Farklı Sektörlerden Örnek Dosyaların İncelenmesi
Farklı Sektörlerden Excel Dosyaları ve Uygulamaların incelenmesi
Excel’in Yapabilecekleri ve Katılımcının Excel Vizyonunu Genişletmek İçin Yerli Yabancı Örnek Dosyaların Kısa Kısa Gösterimi ve Yorumlanması

Katılımcılara, Türkçe- İngilizce Alfabetik Formül Listeleri, Günlük Kullanım İçin Popüler Formüller ve Türkçe Açıklamaları, Çok Yapılan Hatalar ve Notları, Genel Kısayollar Dosyaları Paylaşımı.