Morpenguen Eğitim ve Danışmanlık

Morpenguen Eğitim ve Danışmanlık

MS Excel

Uygulamalı Excel Eğitimi

 

Excel ile neler yapabileceğinizi biliyor musunuz???

 

 

 

Morpenguen Danışmanlık olarak Bilgisayar ve Office Eğitimlerinizin amacı;

 

En temel düzeyden, ileri düzeye kadar tüm katılımcılarımızın daha etkin çözüm ve uygulamalar ile işlerini kolaylaştırıp, fark yaratıp, iş hayatında öne çıkmalarına yardımcı olmaktır.

 

 

 

 

teklif isteyin...

Amaç:

Uygulamalı Excel Eğitiminin amacı; mevcut Excel kullanıcıları için daha etkin çözüm ve uygulamalar ile işlerini kolaylaştırıp, fark yaratıp, iş hayatında öne çıkmalarına yardımcı olmaktır.

Bu eğitime kimler katılmalıdır:

Zamanını ve iş süreçlerini etkin şekilde kullanmak isteyen, iş hayatında önemli çözümlemeleri etkin Excel kullanımı ile gerçekleştirmek isteyen herkes katılmalıdır.

Eğitim için gerekli ön bilgiler:

Temel Bilgisayar kullanımı bilgisine sahip olunması gerekir.

Süre :   

2 Gün (12 Saat)

 

MS Excel Eğitimi İçeriği: (Uygulamalı Excel Kursu)

Ms Excel Ne İşe Yarar? Neden Kullanmalıyız?
Excel Uygulamasının Genel İşlevleri, Nerede Kullanmalıyız?
Microsoft Office Excel Ekranı ve Kullanılan Terimler
Araç Çubuklarını İncelemek
Araç Çubuklarını ve Menüleri Özelleştirmek
Sihirbaz ve Şablonların Kullanımı
İş Gezisi Bütçesi Hazırlama
Gider Raporu Hazırlama
Çeşitli Örnek Şablonlar
Dosya (Kitap) İşlemleri
Yeni Dosya (Kitap) Açma
Dosya Kaydetme
Çalışma Ekranını Yatay Bölme
Bölmeleri Kaldırma – Dondurma - Çözme
Biçimlendirme
Koşullu Biçimlendirme
Büyük Veri Kümesinden İstenilen Kriterlere Uygun Verilerin Kolay Bulunması
Sayı Biçimlenmesi
Yazı Biçimlenmesi
Yazı Konumunun Düzenlenmesi
Hücre Kenarlarına Çizgi Çekilmesi
Hücre İçi Renginin veya Taramasının Değiştirilmesi
Koşulsal Biçimleme
Hücre Biçimlerinin Başka Hücrelere Aktarılması
Hücre Biçimlerinin Silinmesi
Biçimlendirme, Stiller Ve Özel Biçimler
Sayfa Ayarlama ve Yazdırma
Sayfa Düzeni Ayarlama
Üstbilgi ve Altbilgi Düzenleme
Excel Sayfa Görünümleri
Dosyaların (Kitapların) Yazdırılması
Grafikler ile Çalışmak
Grafikler Oluşturmak ve Düzenlemek
Grafik Seçeneklerini Değiştirmek
Grafik Nesnelerini Biçimlendirmek
Grafikten Seri Çıkartılması ve Seri Eklenmesi
Eğilim Çizgilerinin Eklenmesi
Hata Çubuklarının Eklenmesi
Grafik Eksen ve Elemanlarının Biçimlenmesi
Çizim Yapma ve Çizim Araçları
Resim, Çizim, WordArt ve SmartArt Nesnesi Kullanımı
Çalışma Sayfasını Web Ortamına Aktarma
Formüllerle Çalışmak

Formül Oluşturmak
Formül Kopyalama
Koşullu Sınamalar Yaratmak
Formüllerde Kullanılan Hesaplama İşleçler
İşlem Önceliği İçin Ayraç Kullanımı
Formüllerde Hücre Adreslerini Kullanmak
Formüllerde Göreceli Başvurular Kullanmak
##### Hatası ve Düzeltme
Fonksiyonlar (İşlevler)
İşlev (Fonksiyon) Nedir?
İşlev (Fonksiyonun) Yapısı
İç İçe Geçmiş Fonksiyonlar
Hücreleri Adlandırma
Hücre Adlandırma Kuralları
Hücre Adlarını Silme
Durum Çubuğundaki Hızlı Toplamlar İle İşlem Yapma
Excel İşlevlerini (Fonksiyonlar) Kullanmak
İşlevleri Uygulama
İşlev Ekle Penceresi
Matematik ve Trigonometri İşlevlerini Kullanmak
TOPLA İşlevini Kullanmak
TOPLA.ÇARPIM İşlevini Kullanmak
ETOPLA İşlevi
ÇARPIM İşlevini Kullanmak
Mantıksal İşlevleri Kullanmak
EĞER Mantıksal İşlevini Kullanmak
VE İşlevini Kullanmak
YADA İşlevlerini İşlevini Kullanmak
İstatistiksel İşlevleri Kullanmak
ORTALAMA İşlevini Kullanmak
EĞERSAY İşlevini Kullanmak
MAK İşlevini Kullanmak
MİN İşlevi
ARA(lookup) İşlevini Kullanmak
DÜŞEYARA(vlookup) İşlevini Kullanmak
YATAYARA (hlookup) İşlevini Kullanmak
SATIRSAY İşlevi Kullanmak  ROWS
SÜTÜNSAY İşlevini Kullanmak COLUMNS
KAÇINCI İşlevini Kullanmak 
Finansal Fonksiyonlara Örnekler
Paranın Gelecekteki Değeri
Paranın Bugünkü Değeri
Amortisman Hesabı
Faiz Oranı
Faiz Karlılığı
Yatırım Karlılığı
Veri Kullanımı
Veri Yönetimi ve Verilerin Organize Edilmesi
Verilerin Artan ya da Azalan Sıralatılması
Verilerin Süzülmesi ve Filtre Uygulama
İstenilen Değere Göre Süzme
Süzme İşlemini Kaldırma
Çalışma Sayfasında Alt Toplamlar Alma
Alt Toplam Ayrıntılarını Gösterme ve Gizleme
Alt Toplamları Kaldırma
Veriyi çözümlemek
Özet Tablo ve Özet Grafik Sihirbazını Başlatma
Özet Tablo Oluşturmak
Özet Tablo’daki Hesapları Değiştirmek
Özet Tablo Raporu Oluşturmak
Özet Grafik Raporu Geliştirmek
Dış Verilerden Özet Tablo Yaratmak
Özet Tabloları Yazdırmak
Katılımcı Firmaların Karşılaştıkları Sorunlara Çözüm Önerileri